Politikens Thomas Heine udstiller sin uvidenhed, 1

Fhv. justitsminister Thomas Bodström har aldrig hørt om Devlin-kommissionen

Politiken

På 3o-års dagen for Palmemordet citerede Politikens Thomas Heine den fhv. justitsminister Thomas Bodström:

“I en hvilken som helst anden rettergang ville beviserne have været tilstrækkelige. Det burde de også være i landsretten.”

Devlin-kommissionen

Nej, det er lodret forkert, og det burde Thomas Heine havde vidst, hvis han blot forinden havde lavet blot en smule research. Så havde han nemlig opdaget følgende:

Da landsretten i 1989 frikendte Christer Pettersson, indgik den såkaldte ’Devlin-kommissionens rapport’ fra England i dommernes bedømmelse.

Kommissionen blev nedsat efter en uskyldig mand i begyndelsen af 70’erne var blevet idømt en lang fængselsstraf alene på baggrund af 6 vidners udpegning af ham. De sagde alle, at han var den person, som havde skudt mod en politimand, som ville anholde ham for tyveri af mønter fra en parkeringsautomat. Ved en tilfældighed fandt man senere den rigtige gerningsmand. [1]

Devlin-kom

Den skulder-sårede politimand havde bl.a. i retten sagt, at tiltaltes ansigt ”var indprentet i hans hjerne”.

Lisbeth Palme havde sagt noget lignende.

I Devlin-rapporten blev det fastslået, at vidner, som selv er overbeviste om, at deres identifikation er sand og som overbeviser juryen om dette, ikke sjældent har vist sig at tage fejl.

Derfor bør ingen ifølge Devlin-kommissionen dømmes alene på baggrund af identifikations-bevisførelse. Identifikationen skal understøttes af anden bevisførelse. Skal der dømmes alene på et vidnes udpegning, skal der foreligge særlige omstændigheder, såsom at vidnet i forvejen kender den, som vidnet peger på.

[1] Jf. Granskningskommissionens Betänkande, Brottsutredningen efter mordet på statsminister Olof Palme’, Statens offentlige utredningar, 1999:88, Justitie-depardementet, Stockholm, 1999. p. 740-742.